Een jaarbudgettering: de voordelen voor jouw onderneming

Ondernemen zonder inzicht in je cijfers is zoals een piloot die geblinddoekt en met zijn handen geboeid op zijn rug in zijn cockpit zit. Het vliegtuig zal zelfs niet van de grond komen. Het dashboard van zo’n cockpit staat vol met knoppen en hendels die ervoor zorgen dat de piloot het vliegtuig kan besturen. En je bedrijf is net zoals dat dashboard. Als je weet waar je naartoe wil, kan je aan de juiste knoppen beginnen draaien en vlieg je naar je bestemming.

Door een jaarbudgettering op te maken, weet je aan welke knoppen je moet draaien om je bedrijf richting haar bestemming te sturen. Daarom is dat bij Finezz Accountants een dienst die we standaard aan onze klanten leveren.

Waarvoor is een jaarbudgettering handig?

Meten is weten en weten is rust. Door een budgettering op te maken, krijg jij als ondernemer een inzicht in je inkomsten en kostenstructuur. Daardoor weet je waar je naartoe kan werken en hoe je ervoor staat, wat rust in je hoofd geeft.

Als boekhoudkantoor maken we immers een raming van de resultaten en van de impact van die resultaten op je belastingen, dus je totale belastingdruk.

Bij zo’n jaarlijkse budgettering houden we rekening met alle aspecten van je bedrijf. Ben je bijvoorbeeld erg seizoensgebonden, zoals in de mode-industrie, dan nemen we dat mee wanneer we na een aantal maanden je tussentijdse resultaten bekijken.

Elk kwartaal sturen we jou bij de btw-aangifte een overzicht door van je werkelijke omzet en kosten van de afgelopen maanden. Zo kan je dit naast je budgettering leggen om te kijken of je op schema zit of niet en of je aan bepaalde knoppen kan draaien om van koers te veranderen indien nodig.

Hoe maken we een jaarbudgettering op?

Na januari, na het afsluiten van het vierde kwartaal van het vorige jaar, maken we een budgettering op voor onze klanten en nodigen we hen uit om dit samen te bespreken. We doen dit na januari en niet eerder, omdat we graag de cijfers van dat laatste kwartaal afwachten om een totaal beeld te krijgen van hoe de onderneming ervoor staat.

Daarnaast vragen we ook input van de ondernemer zelf. Staan er investeringen op de planning? Wil je eventueel een extra personeelslid aannemen? Wil je vastgoed huren of aankopen? Wat is het gewenste winstpercentage en hoeveel omzet wil of moet je daarvoor halen? Hoeveel loon wil je jezelf als bedrijfsleider uitkeren? Wil je dit verhogen, of is het goed zoals het is?

Merk op dat we hier vooral rekening houden met een winstdoel. Want het is op basis van dat winstdoel dat je een omzetdoel kan bepalen, en niet omgekeerd.

Jouw plannen leggen we samen met de cijfers van het afgelopen jaar en zo maken we een forecast op met daarin:

  • je verwachte omzet
  • een gedetailleerd overzicht van je kosten (zoals aankopen, huur, diverse diensten, bezoldigingen bedrijfsleiders, personeel, afschrijvingen …)
  • je geplande investeringen in dat jaar
  • een aflossingstabel van je maandelijks te betalen leningen
  • een overzicht van je liquiditeitspositie per maand en op jaarbasis
  • een inschatting van je fiscale resultaat en belastingen
  • een raming van je maximaal aan te leggen (liquidatie)reserves

Op basis van die cijfers geven we meteen ook advies over de haalbaarheid van jouw plannen. We gaan hiervoor altijd in gesprek met de ondernemer. Zorgt dat extra personeelslid voor extra omzet? Of is het vooral met de bedoeling om de werkdruk te verlagen en ben je er oké mee dat de omzet niet significant stijgt? Kan je deze kost er dan wel bij nemen? Is een bepaalde investering wel wenselijk op dit moment? Welk effect heeft dat op de rest van je financiën? Op die manier helpen we de ondernemer gefundeerde beslissingen te nemen die het bedrijf ten goede komen.

Reflectie en bijsturen

Wanneer we na 6 maanden en nog eens tegen het einde van het jaar gaan reflecteren,<link@blog reflectie> doen we dat op basis van deze jaarbudgettering. We leggen je werkelijke cijfers naast de prognose die we aan het begin van het jaar gemaakt hebben, checken of je doelen behaald zijn, en wat de reden is voor het wel of niet halen van die doelen. Minder winst dan verwacht is bijvoorbeeld niet altijd een slecht teken. Je kan onverwachte investeringen gedaan hebben of in de loop van het jaar een extra personeelslid aangenomen hebben. Het is wel altijd de bedoeling om de reden te achterhalen waarom je resultaten zijn wat ze zijn. Je kan er immers uit leren naar het volgende jaar toe.

Wil je weten waarom je niet op je bankrekening mag afgaan om te bepalen of je bedrijf financieel gezond is of niet en wat je dan wel moet bekijken? Lees dan deze blog over het belang van reflecteren over de resultaten in je onderneming. <link@blog reflectie>

Meer weten over onze manier van werken? Boek een gratis kennismakingsgesprek in en wie weet maken we binnenkort jouw budgettering op.