Privacy Policy

In deze privacy policy leg ik u uit op welke wijze ik uw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten u hebt als klant.

Finezz Accountants hecht veel belang aan uw vertrouwen en dus ook aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

U vindt daarom hieronder ons privacy-beleid, dat van toepassing is op de website en op de relatie tussen Finezz Accountants en u, als (potentiële) klant.  

 1. Wie ben ik?

Finezz Accountants, met vestigingsadres te Steenweg op Deinze 116a, te 9880 Aalter en met ondernemingsnummer BE0434.689.464 is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. U kan contact met ons opnemen via volgende gegevens:

 • Per post: Steenweg op Deinze 116a, 9880 Aalter
 • Per e-mail: info@finezz.be
 • Per telefoon: 09 330 19 32
 1. Over welke gegevens gaat het?

Wanneer u met ons contact opneemt, bijvoorbeeld via e-mail, telefonisch of via het contactformulier op onze website, dan worden uw gegevens (telefoonnummer, postadres, e-mailadres) en de informatie die u ons meedeelt, door ons verzameld.  

 1. Voorwaarden

In volgende gevallen worden uw persoonsgegevens verzameld, verwerkt en gebruikt:

 • mits uw expliciete toestemming,
 • indien dit nodig is om een door u gevraagde dienst te verlenen,
 • indien dit wettelijk verplicht is,
 • indien een legitiem belang dit verantwoordt.
 1. Voor welk doel?

Uw persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt opdat Finezz Accountants het nodige kan doen voor de dienstverlening die zij aanbiedt en uitvoert. Daarnaast worden uw gegevens eveneens gebruikt voor het versturen van een nieuwsbrief of om je op de hoogte te brengen van interessante nieuwigheden die zich voordoen bij Finezz Accountants.

Uw persoonsgegevens kunnen eveneens worden aangewend voor marketingdoeleinden die verbonden zijn aan de activiteiten van Finezz Accountants. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat u een uitnodiging ontvangt voor evenementen die Finezz Accountants organiseert, kan u een wenskaart ontvangen vanwege Finezz Accountants, een nieuwsbrief ontvangen, enz. 

 1. Duur?

Uw persoonsgegevens worden zo lang bewaard als nodig voor het uitvoeren van de dienstverlening. Uw facturatiegegevens worden 7 jaar bewaard omdat de wet dit voorschrijft. 

 1. Hoe worden uw gegevens beveiligd?

Finezz Accountants is zodanig georganiseerd dat uw gegevens optimaal worden beveiligd.  Finezz Accountants doet dan ook alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te beschermen. 

 1. Worden uw gegevens gedeeld met derden?

Uw persoonsgegevens worden enkel met derden gedeeld in het kader van de activiteiten van Finezz Accountants. Zo dienen wij namelijk beroep te doen op een aantal dienstverleners in het kader van het verstrekken van onze diensten, bijvoorbeeld een software-leverancier, enz. Daarnaast is het ook mogelijk dat uw persoonsgegevens gedeeld worden ten gevolge van wettelijke verplichtingen.

Uw persoonsgegevens worden evenwel nooit met derden gedeeld buiten dit kader om, zoals bijvoorbeeld voor marketing- of commerciële doeleinden. 

 1. Welke rechten heeft u?

Conform de geldende wettelijke bepalingen heeft u volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • recht op intrekking van uw toestemming;
 • recht op inzage en/of kopiename;
 • recht op aanpassing of rectificatie;
 • recht op gegevensuitwissing of het recht op vergetelheid;
 • recht van bezwaar en
 • recht op overdraagbaarheid

U kan deze rechten eenvoudigweg uitoefenen door contact op te nemen met Finezz Accountants. Dit kan schriftelijk per e-mail (julie@finezz.be). Binnen een termijn van een maand wordt u per kerende gecontacteerd.

Het uitoefenen van uw rechten is kosteloos, behalve indien uw verzoek kennelijk ongegrond en/of buitensporig is. In dat laatste geval kunnen er administratieve kosten worden aangerekend of kan er gekozen worden om geen gevolg te geven aan uw verzoek na de mededeling van de reden(en) tot weigering van uw verzoek. 

 1. Klachtmogelijkheden

Indien u een klacht hebt met betrekking tot de verzameling, het gebruik en/of de verwerking van uw persoonsgegevens kan u steeds met ons contact opnemen en heeft u ook de mogelijkheid om:

 • U te richten tot de toezichthoudende autoriteit. De gegevensbeschermingsautoriteit is gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35. U kan de autoriteit tevens contacteren per telefoon (02/274.48.00), per fax (02/274.48.35), per e-mail (contact@apd-gba.be) en via de website https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/verzoek-klacht-indienen en/of
 • Indien u schade lijdt, kan u u wenden tot de bevoegde rechtbank.
 1. Slotbepaling

Finezz Accountants behoudt zich het recht voor het privacy-beleid eenzijdig te wijzigen. U kan de meest recente versie van het privacy-beleid steeds terug vinden op de website. Vanaf de publicatie op de website treden mogelijke wijzigingen in werking.

 1. Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 17/03/2021.

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.   

 1. Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbanken van het rechtsgebied Oost-Vlaanderen zijn exclusief bevoegd, tenzij dwingend recht anders bepaald.