Meten is weten: kijk regelmatig terug op je cijfers

Vraagje: hoe bepaal jij of je onderneming financieel gezond is? Hoe weet jij of het een goed idee is om bepaalde kosten te maken of investeringen te doen? Check jij gewoon of er genoeg geld op je bankrekening staat? Dan willen we je nu al waarschuwen (want een gewaarschuwd ondernemer is er twee waard): De staat van je bankrekening is meestal geen betrouwbare graadmeter voor de financiële staat van je zaak.

Bij Finezz Accountants kiezen we er daarom voor om meerdere keren per jaar te reflecteren over de afgelopen maanden, zodat je op elk moment weet hoe het gesteld is met de financiële gezondheid van je bedrijf. Dit doen we aan de hand van “het jaarbudget”, waarin we bij het begin van het jaar starten met een 12 maanden prognose en deze stelselmatig doorheen het jaar aanvullen met werkelijke cijfers.

Het verschil met een jaarrekening

Een jaarrekening is een extern opgelegd document dat meegedeeld wordt aan de fiscus en Nationale Bank en als je een BV of een NV hebt, moet je dit publiceren. Een jaarbudget is een intern document voor jou als ondernemer, dat jou tijdens het jaar inzicht geeft om je volgende stappen te kunnen bepalen. Dit staat volledig los van je jaarrekening.

Waarover moet je dan reflecteren?

Bij Finezz hebben we minimaal twee reflectiemomenten: een na zes maanden en een op het einde van het jaar. We bekijken je jaarbudgettering, opgedeeld in doelen per maand, en beoordelen of die doelen gehaald zijn of niet. We gaan op zoek naar een eventuele verklaringen voor de resultaten (seizoenen in verkoop, grotere investeringen, lagere omzet dan verwacht, hogere omzet dan verwacht,…) en maken plannen om bij te sturen waar nodig.

Bij zo’n reflectie houden we rekening met deze drie zaken:

1. Winstgevendheid

Is je onderneming winstgevend of ziet het ernaar uit dat je onderneming verlies zal lijden op het einde van het jaar? Hiervoor kijken we naar je brutomarge, oftewel je omzet min je directe aankopen. Voor een bedrijf kan omzet een indicatie zijn, maar in veel gevallen kan je daar alleen niet veel uit opmaken.

Stel dat je een bouwbedrijf hebt. Dan moet je materiaal aankopen om bvb. een badkamer te installeren. Die materialen verkoop je met een marge, maar die materialen moet je wel aftrekken om je brutomarge te weten. Heb je een maandelijkse omzet van 20K, maar heb je voor 8K materiaal gekocht, dan is je brutomarge 12K. Door die kosten en uitgaven in rekening te brengen, kan je berekenen of je winst maakt of niet.

2. Totale belastingdruk

Behalve je brutomarge, kijken we ook naar je winst voor belastingen. Door te berekenen wat je winst voor belastingen is, ken je het eigenlijke resultaat van je onderneming en kan je inschatten of je in het juiste fiscale stelsel zit of niet. Misschien is het tijd om over te schakelen van een eenmanszaak naar een vennootschap. Je boekhouder kan je hierin adviseren en bij Finezz nemen we trouwens die hele overstap in handen, zodat jij je daar geen zorgen over hoeft te maken.

3. Trends onderscheiden

In zo’n reflectie leggen we je situatie aan het begin van het jaar naast je situatie op het einde van het jaar en gaan we op zoek naar de verschillen. Zoals we al zeiden, zijn er heel wat redenen mogelijk waarom je een bepaald doel wel of niet gehaald hebt. Het is belangrijk om die te achterhalen, zodat je daarop kan anticiperen voor het volgende jaar.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat je je winstdoel wel behaald hebt, maar op een andere manier dan je had verwacht. Dan is het een goed idee om dat verder te onderzoeken en daarmee aan de slag te gaan bij je jaarplanning.

Daarnaast halen we er ook de resultaten van de vorige jaren bij om de trend over de jaren heen te bekijken. Groei je met je zaak, blijf je gelijk in omzet, maar maak je meer kosten? Zijn er bepaalde uitgaven of kosten die blijven terugkeren, maar die niks bijdragen aan je bedrijf? Dit zijn zaken die we kunnen achterhalen door een aantal opeenvolgende jaren te vergelijken.

Waarom is een reflectie nuttig?

Met het risico om in herhaling te vallen: meten is weten! Een jaarbudgettering in combinatie met twee keer per jaar een reflectiemoment is volgens ons de ideale manier om on top of your game te blijven wat betreft de financiële gezondheid van je bedrijf.

Door aan het begin van het jaar een budgettering op te maken, <link@blog jaarbudgettering> heb je een doel voor ogen en een plan van aanpak. Na zes maanden kijk je of je nog op het juiste pad zit en kan je bijsturen waar nodig. Zes maanden later, op het einde van het jaar, bekijk je of je je doelen behaald hebt en heb je een basis om nieuwe doelen te stellen voor het volgende jaar.

Zie je bedrijf als het dashboard van een vliegtuig: een en al knopjes. Maar jij kan ervoor kiezen hoever je die knopjes open draait. Je kan er zelf voor kiezen om sommige knopjes uit te zetten.Of je kan samen met je boekhouder bekijken welke fiscale optimalisaties er nog mogelijk zijn voor je het jaar afsluit.

Door naar je cijfers te kijken en die te interpreteren, kan je doelen bepalen, plannen maken en groeien met je bedrijf zoals jij dat wil. Daarom zijn we bij Finezz meer dan een boekhoudkantoor, maar ook een partner die met je mee denkt.

Meer weten over onze werkwijze of eens babbelen? Altijd welkom!