Standaard een jaarlijkse budgettering aanbieden, dat is 100% Finezz!

Met Follow up your bizz als een van de vier pijlers in de Finezz-aanpak, geven we het al aan: als ondernemer is het ontzettend belangrijk om je cijfers te kennen én begrijpen, zodat je kunt anticiperen op wat er komt. Daarom voorzien wij voor elk van onze klanten een jaarlijkse budgettering. Als standaardservice. Want je weet: Finezz gaat graag the extra mile voor jou.

Jaarlijkse budgettering = belangrijke adviestool

De jaarlijkse budgettering is een raming die we opstellen voor het volledige komende jaar – op basis van de inkomsten en uitgaven van de vorige jaren – inclusief ons advies over voorafbetalingen en sociale bijdragen.

Welke info vind je precies in het document?

  • je verwachte omzet
  • een gedetailleerd overzicht van je kosten (zoals aankopen, huur, diverse diensten, bezoldigingen bedrijfsleiders, personeel, afschrijvingen …)
  • je geplande investeringen in dat jaar
  • een aflossingstabel van je maandelijks te betalen leningen
  • een overzicht van je liquiditeitspositie per maand en op jaarbasis
  • een inschatting van je fiscale resultaat en belastingen
  • een raming van je maximaal aan te leggen liquidatiereserves

Voordelen van de jaarlijkse budgettering

Naast de andere inspanningen die we als accountant voor jou en je onderneming leveren, zien wij de jaarlijkse budgettering als een van onze belangrijkste adviestools. Beschouw het overzicht en de tips in het document gerust als praktische handvaten die een heel jaar lang van pas komen om je onderneming nog beter richting te geven.

De jaarlijkse budgettering geeft je meer inzicht in je omzet en kostenstructuur. Je kunt je resultaten tijdens het jaar opvolgen en vergelijken met je prognoses, zodat je weet of je ‘op schema’ zit. Je vergelijkt je cijfers bovendien gemakkelijk met vorige jaren en bepaalt zo je doelstellingen. We sporen eventuele verbeteringen en actiepunten tijdig op, zodat je ze indien gewenst kunt doorvoeren.

Daarnaast komt de budgettering zeker van pas als je gedurende het jaar beslissingen moet nemen rond investeringen en leningen. En … het te betalen bedrag op je belastingbrief zal je niet meer verrassen. Want we kunnen je gericht advies geven voor je voorafbetalingen per kwartaal.

Bijsturing tijdens het jaar

Na een half jaar en naar het einde van het jaar toe passen we het geraamde budget aan. We vullen je document aan met je werkelijke cijfers, volgen de evolutie op en stellen ons advies indien nodig bij. Op jouw vraag doen we die bijsturing zelfs vaker. Zo ben je altijd zo goed mogelijk voorbereid op wat de rest van het jaar nog brengt voor je onderneming.

Meer weten over deze jaarlijkse budgettering? Neem gerust contact op.