Wat is er veranderd voor eigenaars van buitenlandse onroerende goederen?​

Heb je een woning in het buitenland? Heerlijk, altijd een stekje op een leuke locatie om tot rust te komen of om te verhuren! Natuurlijk kun je wel het best in de gaten houden hoe het zit met je belastingen. Want onlangs keurde de Kamer een wetsontwerp goed over een wijziging voor Belgen met vastgoed in het buitenland. We overlopen even wat er voor jou verandert.

Belastbare basis gewijzigd

Vroeger werd je als eigenaar van een tweede verblijf in het buitenland belast op basis van de theoretische huurwaarde. Een tweede verblijf in ons eigen land wordt echter belast op basis van het kadastrale inkomen (KI), een berekening die voordeliger uitkomt voor de eigenaar. Dat oneerlijke verschil is nu weggewerkt.

Sinds februari 2021 wordt aan alle buitenlandse onroerende goederen in handen van een natuurlijke persoon een KI toegekend. Vanaf het inkomstenjaar 2021 is dit de formule:

actuele verkoopwaarde / correctiefactor jaar van aankoop x 5,3%

Even een vergelijking. Je kocht in 2020 een appartement in Spanje en betaalde daarvoor 300.000 euro. De werkelijke huurwaarde bedraagt 750 euro per maand of 9.000 euro per jaar. De Spaanse belasting op een tweede verblijf bedraagt 500 euro. De belastbare basis is dan beduidend lager vanaf 2021.

Tot en met het inkomstenjaar 2020:

  • de huurwaarde min de buitenlandse belasting: 9.000 – 500 = 8.500 euro
  • 40% automatische kostenaftrek: 8.500 x 40% = 3.400 euro
  • de belastbare basis: 8.500 – 3.400 euro = 100 euro

Vanaf het inkomstenjaar 2021

  • bepaling KI: 300.000 / 15,036 (correctiefactor) x 5,3% = 1.057,46 euro
  • de belastbare basis: geïndexeerd KI x 1,4 dus 1.057,46 x 1,8630 x 1,4 = 758,07 euro

Aparte aangifte in België verplicht

Nog een belangrijke wijziging is de verplichting van een aparte aangifte bij de Belgische fiscus. Als je een woning in het buitenland bezit, moet je die aangifte regelen binnen de vier maanden na aan- of verkoop.

Was het pand al vóór 2021 in je bezit? Dan heb je tijd tot 31 december 2021 om de aangifte in te dienen. Voor woningen aangekocht tussen 1 januari 2021 en 24 februari 2021 is de termijn al verstreken. Die moesten aangegeven zijn vóór 30 juni 2021.

Vragen over je buitenlandse onroerende goederen? Plan dan gerust een gefundeerd gesprek met Finezz!