Doe voor 10 april 2024 je voorafbetaling en vermijd een belastingvermeerdering van 9% in het aanslagjaar 2025. De FOD Financiën kondigde aan dat het vermeerderingspercentage voor onvoldoende voorafbetalingen stijgt naar 9%, zowel voor de vennootschaps- als de personenbelasting. Op tijd en voldoende voorafbetalen is dus een must!

Het belang van voorafbetalingen

Als ondernemer moet je in België voorafbetalingen doen op basis van de geschatte belastingen op je inkomsten. Doe je dit niet of onvoldoende, dan volgt bij de belastingen in het aanslagjaar een sanctie in de vorm van een belastingvermeerdering.

Dit willen we liever vermijden, dus voorafbetalingen doen is aangeraden.

Je kan ervoor kiezen om dit in één keer te doen voor de deadline van het eerste kwartaal of om het te spreiden over de 4 kwartalen. Dit zijn dan de deadlines voor 2024:

  • 1e kwartaal: 10/04/2024
  • 2e kwartaal: 10/07/2024
  • 3e kwartaal: 10/10/2024
  • 4e kwartaal: 20/12/2024

Vermeerderingspercentage opgetrokken naar 9%

Wanneer je geen of onvoldoende voorafbetalingen doet, volgt er een vermeerdering. Het percentage daarvoor is recent serieus opgetrokken. Voor personenbelastingen ging het van 4,5% naar 9% en voor vennootschapsbelastingen gaat het van 6,75% ook naar 9%.

Bij eenmanszaken en bij vennootschappen die het kalenderjaar volgen is (geheel of gedeeltelijk) voorafbetalen voor 10 april daarom aangewezen.

Stel, je belastingen worden geschat op € 5000. Daarvoor moet je dus voorafbetalingen doen, al dan niet gespreid.

Maar je doet dit niet.

Dan krijg je volgend jaar bij de aanslag een boete van 9%, het vermeerderingspercentage.

€ 5000 + 9% = € 450 boete

Bonificatie

De goede leerlingen van de klas die wél voldoende en tijdig voorafbetalingen doen, krijgen een bonificatie. Dit is een belastingvermindering. In feite een korting op je te betalen belastingen. Je krijgt dat bedrag helaas niet uitbetaald.

Om verder te gaan met het voorbeeld hierboven.

Stel dat je die € 5000 toch al voorafbetaald hebt en je hebt het volledige bedrag voor 10 april betaald, dan heb je recht op 12% bonificatie.

Dus € 5000 + 12%

⇒ € 600 bonificatie

De fiscus trekt dit bedrag af van de boete die je zou moeten betalen mocht je geen voorafbetaling gedaan hebben, dus 500 min 450 = 50 Zoals eerder gezegd krijg je dit bedrag niet uitbetaald, maar wordt het in mindering gebracht bij je belastingen.

Conclusie

Bij deze is je geheugen nog eens opgefrist over voorafbetalingen, wat het is en waarom je die moet doen. Het is altijd aangeraden om voldoende voorafbetalingen te doen om vermeerdering te vermijden, maar nu dat vermeerderingspercentage aanzienlijk verhoogd is, willen we daar nog eens extra op wijzen.

Slaat de paniek toe en weet je niet hoeveel voorafbetalingen je moet doen of hoe? Geen zorgen, je boekhouder kan je helpen met de berekeningen en via MyMinFin kan je makkelijk de betalingen doen. Neem contact op met je Finezz accountant als je meer wil weten.