Een bedrijf overdragen of overnemen, hoe begin je eraan?

Je wil je bedrijf overdragen of je krijgt de kans om een bedrijf over te nemen. Een kans voor beide partijen en het begin van een nieuwe toekomst. Maar hoe pak je zoiets aan?

Er zijn twee grote soorten overdracht of overname te onderscheiden, waarbinnen je telkens op verschillende manieren te werk kan gaan:

  • overname/overdracht van aandelen van een vennootschap
  • overname/overdracht van een handelsfonds

Overname of overdracht van aandelen van een vennootschap

Overdracht van aandelen is vooral interessant vanuit het standpunt van de verkoper. De overdracht van de aandelen (binnen normaal beheer) is op vandaag onbelast. Dat wil zeggen dat wanneer men de aandelen in privébezit heeft, de verkoopprijs dus een onbelaste privé-inkomst is.

Om de verkoopprijs te bepalen, is er een waardebepaling nodig van de aandelen van de bestaande vennootschap. Hiervoor zijn verschillende methodes mogelijk.

Methode 1: intrinsieke waarde = netto-actiefwaarde

Bij waardering van de intrinsieke waarde, of de netto-actiefwaarde kijkt men naar het eigen vermogen van de onderneming, rekening houdend met enkele correcties (meer- of minderwaarde van activa).

Deze methode houdt echter enkel rekening met de waarde die tot nu toe opgebouwd werd in de onderneming en neemt toekomstig rendement niet mee in de waardebepaling.

Methode 2: rendementswaarde

Er zijn heel wat methodes die op basis van de rendementswaarde werken. Hierbij kijkt men naar de resultatenrekening en wordt de onderneming gewaardeerd op basis van wat ze naar verwachting zal opbrengen in de toekomst. Vaak toegepaste methodes zijn discounted cashflow en EBITDA.

Methode 3: multiples

Op basis van verschillende vuistregels en vergelijking met andere bedrijven binnen dezelfde branche wordt de omzet met een bepaald getal vermenigvuldigd om tot de waardebepaling te komen.

Binnen sommige sectoren is één van deze methoden de standaard voor overname of overdracht van een onderneming of praktijk. Andere keren neemt men ene gewogen gemiddelde van verschillende methodes.

Er zijn uiteraard nog andere factoren die meetellen in de waardebepaling van een bedrijf, zoals de marktpositie, toekomstverwachtingen of de structuur.

Zo komt het dat een vennootschap met enkel onroerende goederen op een andere manier gewaardeerd wordt dan een handelsvennootschap of bijvoorbeeld een tandartspraktijk.

Overname of overdracht van een handelsfonds

Een overname of overdracht van een handelsfonds kan dan weer interessanter zijn voor de overnemer, aangezien hij de verschillende activa kan afschrijven binnen zijn eigen onderneming, wat bij overname via aandelen niet kan.

Bij een dergelijke overname of overdracht gebeurt de waardebepaling op basis van de verschillende activa:

Immateriële activa

Dit is de ‘abstracte’, niet-tastbare waarde van een onderneming: de waarde van het cliënteel, de knowhow, het merk, het octrooi… Je kan de goodwill op verschillende manieren waarderen, zoals bv. door een bepaald procent te nemen van de omzet van de voorbije jaren.

Onroerende goederen

Op basis van schattingsverslagen wordt de waarde van de onroerende goederen van een onderneming of praktijk bepaald.

Roerende goederen

Dit is alles wat betreft materiaal, inrichting enzovoort. Je vindt die in de balans aan ‘boekwaarde’, zijnde de aanschaffingswaarde min geboekte afschrijvingen. Deze goederen worden geherwaardeerd naar hun huidige marktwaarde.

Voorraad

Ook de waarde van je stock wordt uiteraard meegenomen in de waardering van je over te nemen bedrijf.

De koper en verkoper kiezen of ze het volledige handelsfonds (ver-)kopen of dat ze enkele delen ervan (ver-)kopen. Maakt de gezinswoning bijvoorbeeld deel uit van het onroerend goed, dan kan de verkoper ervoor kiezen dat deel uit de overdracht weg te laten.

Je bedrijf overlaten of een onderneming of praktijk overnemen is een spannende en soms ingewikkelde gebeurtenis. Een goede boekhouder die jou bijstaat en begeleidt bij elke stap is goud waard.

Denk je eraan je praktijk over te laten of heb je de kans gekregen om een bedrijf over te nemen? Wij helpen je graag door het hele traject. Of ben je op zoek naar een financiële partner die met je meedenkt over de toekomst van je bedrijf? Plan nu een vrijblijvend kennismakingsgesprek in en ontdek wat Finezz voor jou kan betekenen.