Cashflow, je hoorde het woord ongetwijfeld al vallen bij andere ondernemers of bij je boekhouder. Een goede cashflow is een indicatie voor een financieel gezond bedrijf. Maar hoe optimaliseer je die geldstroom?

Beheer je cashflow als een pro met deze tips

“Cash is king!”

Het is niet zomaar een catchy slogan, het duidt hoe belangrijk cash is in een onderneming. Een positieve cashflow geeft blijk van een financieel gezond bedrijf. Is de cashflow te lang negatief, dan kan dit een slechte voorbode zijn en kan het bedrijf in moeilijkheden komen.

Maar wat is cashflow precies? Letterlijk vertaald: geldstroom. Geld stroomt je bedrijf binnen (inkomsten) en buiten (uitgaven). Je cashflow is het verschil tussen je inkomsten je uitgaven voor een bepaalde periode. Wil je je rekeningen kunnen betalen en niet in schulden komen, dan heb je constant voldoende cashflow nodig. Maar sommige ondernemers houden hun cashflow te weinig in het oog, waardoor ze niet meteen beseffen dat er een probleem is. Met deze tips hou jij op het vlak van cashflow de vinger aan de pols in je eigen bedrijf.

Ken het verschil tussen uitgave en kost

Kosten en uitgaven worden vaak door elkaar gebruikt. Maar toch is er boekhoudkundig een verschil tussen kosten en uitgaven.

Een uitgave is geld dat daadwerkelijk naar buiten gaat. Dit heeft een invloed op je liquiditeit, cash op je rekening. Een kost is een bedrag dat ervoor zorgt dat je resultaat naar beneden gaat. Kosten hebben een invloed op je uiteindelijke winst. Er is in veel gevallen, een overlapping tussen kosten en uitgaven, maar toch mag je ze niet over dezelfde kam scheren.

Een voorbeeld:

Wanneer je een grote machine koopt en die meteen betaalt, is dat volledige bedrag een uitgave maar enkel de jaarlijkse afschrijving een kost.

*Ga je een lening aan voor deze machine, dan is de maandelijkse aflossing van die lening een uitgave, maar zijn *********enkel de intresten een kost, niet het kapitaalgedeelte.

Bij kleine aankopen is de uitgave vaak gelijk aan de kost. Gaat het om een grotere investering die je afschrijft op een aantal jaren, dan is de afschrijving een jaarlijkse kost.

Hoe bereken je je cashflow?

Zoals gezegd, is de cashflow het verschil tussen je inkomsten en je uitgaven over een bepaalde periode. Ontvang je dus bv. over een kwartaal € 20.000 aan inkomsten en gaat er € 10.000 naar buiten als uitgaven, dan heb je een cashflow van € 10.000 voor dat kwartaal.

Door je cashflow altijd goed bij te houden, kan je hier ook voorspellingen in maken en voorzorgsmaatregelen nemen wanneer nodig. Dit zijn de zaken die je meeneemt wanneer je je cashflow berekent:

  • Inkomsten: verkopen, huuropbrengsten, opname van kredieten, beleggingen,…
  • Uitgaven: aankoop van grond- en hulpstoffen, diensten en goederen, personeelskosten, loon van bedrijfsleiders, belastingen, aflossingen van leningen,…

Hou het positief, ook in je cashflow?

Als je de berekening gemaakt hebt, kom je uit op een positieve of een negatieve cashflow. De benamingen zeggen het zelf: een positieve cashflow is iets goeds. Een negatieve cashflow niet echt.

Positieve cashflow

Je hebt een positieve cashflow als er meer geld binnenkomt dan dat er buitengaat over een bepaalde periode. En dat is wat je wil, natuurlijk. Zo kan je alle facturen blijven betalen en hoef je je geen zorgen te maken.

Negatieve cashflow

Een negatieve cashflow is dan wanneer er meer geld buitengaat dan dat er binnenkomt in een bepaalde periode. Dat hoeft in principe niet dramatisch te zijn. In elk bedrijf zijn er periodes dat het wat moeilijker gaat of dat er meer uitgaven of minder inkomsten zijn dan voorzien. Dat is helemaal oké. Maar als je geen buffer hebt en de periodes van negatieve cashflow blijven elkaar opvolgen, dan is dat een duidelijk teken aan de wand dat er iets fout zit in je bedrijf. Het wordt ook telkens moeilijker om die cashflow positief te krijgen, waardoor je in een negatieve spiraal terechtkomt.

Om je bedrijf financieel gezond te houden en te vermijden dat je in de problemen komt, doe je er dus goed aan om geregeld je cashflow te checken en te optimaliseren waar nodig. Zo voorkom je opeenvolgende periodes van negatieve cashflow en hou je het hoofd boven water.

Cashflowprobleem? Je boekhouder weet raad

Merk je dat je geldstroom niet de goede kant opgaat? Praat met je boekhouder. Die kan de zaak vanuit een helder, kritisch perspectief bekijken om te zien waar het fout loopt.

Misschien hebben je leveranciers hun prijzen opgetrokken, maar reken je dat niet (voldoende) door aan je klanten.

Of je hebt te veel klanten die hun facturen te laat betalen, waardoor jij op jouw beurt de facturen van je leveranciers of je eigen loon niet kan betalen.

Je boekhouder kan actiepunten aanreiken om je cashflowprobleem aan te pakken.

Zo kan het interessant zijn om je lopende lening(en) te herbekijken.

Of verkort de betaaltermijn van je klanten en speel korter op de bal bij wanbetalers.

Misschien is het wel hoog tijd om een prijsstijging door te voeren naar je klanten toe.

Er zijn verschillende aanpassingen die je kan doen om je negatieve cashflow weer positief te maken, zodat jij met een gerust hart verder kan ondernemen en kan groeien met je bedrijf.

Bij Finezz denken we proactief mee over je cijfers. We bekijken samen met jou hoe je op korte en lange termijn kan zorgen voor een positieve cashflow en een financieel gezond bedrijf. Meer weten? Kom vrijblijvend kennismaken.