Autofiscaliteit: wat verandert er vanaf 1 juli 2023?

De regering heeft de vergroening van het Belgische wagenpark in gang gezet. Om stap voor stap een emissievrije mobiliteit te bekomen, ligt er een heel fiscaal plan klaar dat in werking treedt vanaf 1 juli 2023. Door volledig elektrische wagens en wagens op waterstof fiscaal interessanter te maken, hoopt de regering de keuze voor deze groene auto’s aan te moedigen. Maar hoe ziet dat plan eruit en wat betekent dat voor jou? Wij leggen het uit in mensentaal.

De huidige situatie

Sinds enige tijd geldt de zogenaamde “gramformule” om de aftrekbaarheid van je auto te berekenen: hoe minder gram CO2 je wagen uitstoot, hoe hoger je aftrekpercentage.

Volledig elektrische wagens en wagens op waterstof stoten geen CO2 uit (emissievrij) en zijn dus 100% aftrekbaar.

Voor alle wagens die aangekocht worden voor 1/7/2023 blijft deze regeling gelden. Koop je tussen 1/7/2023 en 31/12/2025 een wagen die rijdt op fossiele brandstof (diesel, benzine, lpg of cng), dan kom je in de overgangsfase terecht. Vanaf 1/1/2026 is er geen aftrek meer mogelijk voor dit type wagens.

Uitdoofscenario voor fossiele brandstofwagens

De gramformule blijft voor wagens die (deels) rijden op fossiele brandstof nog geldig tot aanslagjaar 2025. Daarna wordt de maximale aftrekbaarheid stelselmatig afgebouwd.

Jaar Maximale aftrekbaarheid
2025 (aanslagjaar 2026)                        75%
2026 (aanslagjaar 2027)                        50%
2027 (aanslagjaar 2028)                        25%
2028 (aanslagjaar 2029)                         0%

Je huidige auto blijft nog de hele levensduur fiscaal aftrekbaar volgens de huidige regeling. Koop of lease je na 1/7/2023 een wagen met een fossiele brandstofmotor (ook hybride wagens vallen hieronder), dan geldt dit uitdoofscenario. Koop je een wagen van dit type vanaf 1/1/2026, dan is hij helemaal niet meer fiscaal aftrekbaar.

Wat met CO2-vrije wagens?

Elektrische wagens en wagens op waterstof stoten geen CO2 uit en blijven dus volgens de “gramformule” 100% aftrekbaar voor hun hele levensduur. Dit geldt alleszins voor wagens aangekocht voor 1/1/2027, want daarna gaat de fiscale aftrekbaarheid ook voor dit type wagens geleidelijk omlaag tot 67,5%.

Jaar van aankoop Maximale aftrekbaarheid
2027                       95%
2028                       90%
2029                       82,5%
2030                       75%
vanaf 2031                       67,5%

Het aftrekpercentage van je elektrische wagen hangt dus samen met het jaar van aankoop. Koop je een wagen in 2027, dan blijft die levenslang voor 95% aftrekbaar. Wagens die in 2031 of later worden gekocht, zijn levenslang voor 67,5% aftrekbaar.

Belastingvoordeel installatie laadstations

Samen met de promotie van CO2-vrije voertuigen, is er ook een verhoogde kostenaftrek voor de installatie van een nieuw laadstation voor elektrische wagens.

Voor ondernemingen

Investeer je tussen 1/9/2021 en 31/12/2022 in een laadstation aan je bedrijf, dan geldt er een aftrekpercentage van 200%. Tussen 1/1/2023 en 31/8/2024 is dat 150%. Hou er wel rekening mee dat dit laadstation minstens een deel van de dag vrij toegankelijk moet zijn voor derden.

Voor ondernemingen

Wie thuis een nieuw laadstation voor elektrische wagens laat installeren, krijgt een belastingvoordeel: 45% voor uitgaven betaald in 2021 of 2022, 30% voor uitgaven betaald in 2023 en 15% voor uitgaven betaald in 2024.

Hulp bij autofiscaliteit?

Wat wil deze regeling nu zeggen voor jouw specifieke situatie? En met welke voorwaarden moet je rekening houden wanneer je een wagen koopt of leaset? Autofiscaliteit kan een ingewikkeld kluwen worden. Laat je daarom bijstaan door een fiscalist als je denkt aan de aankoop van een wagen, als particulier, zelfstandige of vennootschap.

Heb je nog vragen of wil je advies  Boek een vrijblijvend gesprek met Finezz.