Hoe met auteursrechten werken? Tips van advocate Ellen Coninx

Over auteursrechten bestaan er heel wat misverstanden. Velen denken dat ze alleen gelden voor romanschrijvers of kunstenaars. Maar dat is niet zo. Ook als fotograaf, grafisch vormgever, copywriter, journalist, architect of marketeer is de kans groot dat je auteursrechten hebt op je creaties. Als je die creaties vervolgens verkoopt aan anderen, kun je je voor die auteursrechten laten vergoeden. Dat is vaak fiscaal voordelig. Maar natuurlijk zijn er voorwaarden en grenzen aan verbonden. Advocate Ellen Coninx van Hegius Advocaten deelt haar kennis met ons.

Wat zijn auteursrechten?

De wettelijke definitie van auteursrechten is veel ruimer dan vaak wordt gedacht: een werk geniet auteursrechtelijke bescherming zodra er sprake is van ‘originaliteit’. Ook een marketingcampagne, onlinecursus, scenario, filmpje of post op sociale media kunnen dus beschermd zijn.

Wat maakt auteursrechten fiscaal interessant?

Sinds begin 2008 worden inkomsten uit auteursrechten beschouwd als roerende inkomsten. En die zijn onderworpen aan een fiscaal voordelig tarief van 15%. Concreet gebeurt die heffing bij de partij die de auteursrechten overneemt, niet bij de ‘auteur’ die de vergoeding ontvangt.

Bovendien wordt niet het integrale bedrag van de ontvangen auteursrechten belast. Je mag van de inkomsten die je ermee vergaart, de werkelijke en forfaitaire kosten aftrekken.

  • Tot een bedrag van 16.680 euro* mag een forfait van 50% worden afgehouden.
  • Tussen 16.681 tot 33.360 euro* is dat 25%.
  • Boven 33.360 euro* is het niet meer mogelijk om forfaitaire beroepskosten ervan af te trekken.

Op deze manier kun je jaarlijks voor maximaal 62.550* euro inkomen uit auteursrechten van deze speciale regeling gebruikmaken.

(*) Deze bedragen gelden voor 2021 en worden jaarlijks geïndexeerd.

Hoe werkt het precies?

De praktische kant is natuurlijk niet zo eenvoudig. In principe wordt ervan uitgegaan dat het werk dat je verricht in het kader van een creatieve opdracht, nooit 100% creatief van aard is. Bijgevolg kan je vergoeding nooit voor 100% uit een vergoeding voor auteursrechten bestaan.

Een voorbeeld: als fotograaf sta je in voor een fotoreportage. Vóór de effectieve shoot overleg je met de opdrachtgever. Dat deel van je job is geen creatief werk. Maar wanneer je bij het nemen van de foto’s beslissingen neemt over de juiste hoek, de juiste lichtinval, enzovoort, is dat wél creatief werk. Het is dus van belang om de correcte verhouding te bepalen tussen creatief en ander werk.

Schriftelijk bewijs

Als je jezelf als bestuurder een vergoeding voor je auteursrechten wil uitkeren, is een schriftelijke overeenkomst met je vennootschap noodzakelijk. Een factuur of je algemene voorwaarden zijn hiervoor niet voldoende.

Begrenzing van bedragen

  • De auteursrechten komen altijd boven op de gewone vergoeding voor de prestaties van de bedrijfsleider. Het mag geen vervanging van loon zijn. Als bedrijfsleider geldt een minimumbezoldiging van 45.000 euro per jaar. Als de bezoldiging lager ligt, is de vergoeding voor auteursrechten beperkt tot 5% van de netto-omzet.
  • De vergoeding voor auteursrechten mag nooit meer bedragen dan de helft van het resultaat van het boekjaar vóór de belasting en vóór de aanrekening van de vergoeding voor auteursrechten aan de bedrijfsleider.

Conclusie? Elke situatie is uniek. Als je overweegt om met auteursrechten te werken, heb je maatwerk nodig. Vraag dus raad aan een specialist! Een jurist kan bekijken welke werkwijze voor jou mogelijk is. Ellen Coninx helpt je met plezier verder.

En je Finezz-accountant staat je natuurlijk graag bij met de juiste boekhoudkundige afhandeling.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart